Alle sportverenigingen hebben een rooskleurige toekomst

Het leven van een sportvereniging gaat lang niet altijd over rozen. Liefst zes op de tien verenigingen ziet de toekomst niet rooskleurig in, zo blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut. Het aantal verenigingen dat de toekomst heel somber inziet, is bovendien bijna verdubbeld in de laatste tien jaar.

Met name kleine sportverenigingen hebben moeite het hoofd boven water te houden. Een afname in het ledenaantal ligt hieraan ten grondslag en ook die afname heeft meerdere oorzaken, zoals vergrijzing en individualisering. Veel verenigingen vinden het ook lastig om vrijwilligers te blijven vinden om de vereniging te besturen of vrijwilligerstaken op zich nemen. Ledenafname is een probleem dat landelijk speelt bij sportverenigingen. Mensen voelen zich minder verbonden met een vereniging, terwijl de vereniging vroeger dé plek was om sociale contacten op te doen, te onderhouden en even aan de realiteit te ontsnappen.

Bij Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) zetten we ons in om sport in Nederland te stimuleren en professionaliseren. Sportverenigingen vormen hier zeker een belangrijke schakel in. NBSS helpt verenigingen dan ook graag met zaken waarop ze vastlopen. Dat het ledenaantal terugloopt kan een gegeven zijn, maar komt dit echt doordat mensen toevallig hun interesse zijn verloren in de vereniging? Zijn er geen manieren te vinden om leden toch enthousiast te houden en om zelfs nieuwe leden te werven? NBSS biedt continuïteit en kwaliteit in de uitvoering, maar kan ook op bestuurlijk vlak een belangrijke bijdrage leveren voor verenigingen. Sportverenigingen in Nederland kunnen nog steeds bruisend zijn, ook kleine verenigingen. Nieuwe inzichten kunnen daarbij helpen en daarvan heeft NBSS er genoeg.

Wilt u nader kennismaken om te ontdekken of NBSS iets voor uw vereniging kan betekenen? Stuur dan gerust een mail of bel met 035 30 30 030.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *