Fittere kinderen presteren beter op school!

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat voldoende dagelijkse beweging essentieel is voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Bovendien is er een positieve invloed op schoolprestaties wanneer een kind genoeg beweegt. Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) heeft daarom verschillende initiatieven ontwikkeld die zich stuk voor stuk, van sportkampen voor kinderen tot een gymdocenten invalpoule, inzetten voor het stimuleren van sport(onderwijs) in Nederland.

Ieder kind ontwikkelt zich op een andere manier. Het ene kan al vroeg praten of lopen, terwijl een ander hier een stuk langer over doet. Ook op mentaal vlak heeft een kind flink wat stappen te zetten. Zo hebben jonge kinderen vaak moeite met onthouden, doelgericht te werk gaan of het inschatten van tijd. Binnen de neurowetenschap worden deze denkprocessen onderverdeeld in cognitieve en executieve functies.

Cognitieve functies hebben betrekking op onthouden, nadenken en begrijpen en zij vormen het zogeheten werkgeheugen. Van der Fels et al. (2015) stelden dat motorisch vaardige kinderen op cognitief vlak beter presteren dan motorisch minder vaardige kinderen. Executieve functies zorgen ervoor dat iemand oplossingsgericht en efficiënt te werk kan gaan: zij vormen het geheel van denkprocessen dat belangrijk is voor zowel het nadenken of het onthouden van iets (cognitie), als voor doelgericht gedrag of het onder controle houden van emoties (executie). Van der Niet et al. (2014) concludeerden dat fittere kinderen beter presteren op executieve functies dan minder fitte kinderen.

 

Korte termijn

Fitheid en motorische ontwikkeling hebben dus een positief effect op denkprocessen. Hoe snel is dit effect echter merkbaar? Na een fysieke activiteit met een duur van maximaal één uur werden positieve effecten op cognitieve functies gemeten (Meijer et al., 2016), evenals op de aandacht van kinderen (De Greeff et al., 2015). In het laatstgenoemde onderzoek werd echter geen effect gevonden op executieve functies.

Lange termijn

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het effect van beweging op de hersenen op de lange termijn. De Greeff et al. geven aan dat fysieke activiteit gedurende een periode van 10 weken tot 9 maanden een klein tot middelgroot effect sorteerde op executieve functies. Hierbij ging het in de meeste gevallen om 4 tot 5 keer per week bewegen en werden er effecten gemeten op het gebied van werkgeheugen (dingen onthouden) en inhibitie (onderdrukking van emoties). In één studie werd tevens een groot positief effect op aandacht gemeten. Uit drie studies naar schoolprestaties bleek daarnaast dat fysieke activiteit gedurende 4 tot 16 maanden, 2 tot 5 keer per week, leidde tot een klein tot middelgroot effect op schoolprestaties.

Voldoende dagelijkse beweging zorgt er op de lange termijn dus voor dat kinderen beter presteren op school, beter kunnen onthouden en hun emoties beter onder controle hebben. Zelfs een korte fysieke activiteit heeft al direct een positief effect op bijvoorbeeld de aandacht van een kind. Voor scholen is het essentieel om voldoende bewegingsonderwijs aan te bieden. Uiteraard is Nationaal Bureau Sport Stimulering een bedrijf en willen wij klanten, scholen en gymdocenten aan ons binden. Maar deze onderzoeken tonen aan dat waar wij voor staan, het stimuleren van sport, waarbij de ontwikkeling van kinderen de rode draad vormt, ook écht heel belangrijk is. Wilt u meer informatie over NBSS of heeft u interesse in een samenwerking, bel ons dan op 035 30 30 030.

Voor het volledige rapport, klik hier!

Geef een antwoord