Het Nationaal Preventieakkoord leeft niet onder sportverenigingen

Baarn, 14 oktober 2019

Twee derde van de Nederlandse sportverenigingen is niet bekend met het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 door meer dan zeventig partijen werd gesloten. Dit concludeert het Mulier Instituut. Sportverenigingen hebben een prominente rol binnen dit akkoord en daarom is het zaak dat we ons samen sterk maken voor een gezonde generatie.

Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik: het zijn de hoofdthema’s van het Preventieakkoord en niet geheel toevallig thema’s die al jarenlang spelen op sportverenigingen. Dat sportverenigingen zo’n belangrijke rol spelen binnen het akkoord is dan ook niet vreemd. Wat wel apart is, is dat veel verenigingen werken aan de doelen van het Preventieakkoord zonder dat ze er weet van hebben dat die in het akkoord staan (en dat er überhaupt een akkoord is).

Om landelijke doelstellingen te halen is het van belang dat sportverenigingen goed geïnformeerd zijn. Daar ligt een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten. Een rookvrije kantine, het in de ban doen van ongezonde hap of een bepaalde tijd waarna er geen alcohol meer wordt geschonken: simpele manieren om te werken aan de doelen van het Preventieakkoord. We begrijpen heel goed dat de sportkantine meer is dan een plek om bij te komen van een wedstrijd. Het is een plek waar vrienden gemaakt worden en elkaar ontmoeten, waar nare thuissituaties voor even ontvlucht kunnen worden en waar culturen niet botsen, maar vermengen. De trend van de afgelopen decennia is echter dat het sporten steeds meer bijzaak wordt. De derde helft is voor menig amateurvoetballer belangrijker dan de eerste twee. En waar we er zeker niet op uit zijn om mensen voor te schrijven wat ze wel of niet mogen gebruiken, kan een sportvereniging wél bepalen wat er aangeboden wordt.

Pak als gemeenten dit Nationaal Preventieakkoord met beide handen aan om de jonge generatie rookvrij en gezond te maken. Zoals hierboven beschreven heeft de sportvereniging een unieke positie om het goede voorbeeld te geven. Ze optimaal informeren over de doelen en mogelijkheden is wat vooraf moet gaan aan faciliteren, maar dat is, zoals uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt, niet voldoende gebeurt. Kortom: handen uit de mouwen!

Nog eens het Preventieakkoord inzien? Lees het hier!

Geef een antwoord