“Ik wil niet dat te weinig personeel ook een probleem vormt”

Er zitten veel belangrijke schakels tussen een docent die, al dan niet tijdelijk, uitvalt en het opvullen van dit gat met een gymdocent van Sportdocent. Een van die schakels is Remco van Eijkelenborg, vakleerkrachtcoördinator bij SPO Utrecht.

SPO Utrecht is een overkoepelende organisatie die het bestuur vormt voor bijna veertig basisscholen in Utrecht. Remco focust zich binnen SPO naar eigen zeggen op alles wat de maken heeft met bewegingsonderwijs van kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud in het openbaar onderwijs te Utrecht. “Denk daarbij aan vacatures invullen, lesbezoeken, zaalinrichtingen, contacten met SportUtrecht (een organisatie die zoveel mogelijk Utrechters in beweging probeert te krijgen) en bewegingsactiviteiten op het plein initiëren. En daarmee heb ik slechts enkele van mijn werkzaamheden op het gebied van sport en bewegen benoemd.” Het werk dat Remco bij SPO doet reikt dus verder dan gymlessen. “We willen ook op het plein het bewegingsonderwijs, in de breedste zin van het woord, op een hoger peil brengen. En kinderen bijvoorbeeld in contact brengen met sportclubs.”

Voor de invulling van gymlessen doet Remco al enige tijd een beroep op Sportdocent, een initiatief van Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS). “Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer hoe we met NBSS in contact zijn gekomen. Het is al een poos geleden”, vertelt Remco met een glimlach. Remco wendt zich tot NBSS als er een kortdurende of moeilijke vacature ingevuld dient te worden. “Als een vacature in het bewegingsonderwijs niet ingevuld wordt, kunnen die uren niet doorgaan. Dat is voor mij absoluut onacceptabel. Daarom besteed ik, maar bijvoorbeeld ook de schooldirecteuren, daar veel aandacht aan. Voor langdurige ziekte gebruiken we NBSS ook. De essentie is dat vakleerkrachten niet ondersteund worden door de vakdocenten van NBSS, maar vervangen.”

Het is te merken dat Remco passie voor zijn werk heeft. Met name het beweegonderwijs op scholen gaat hem nauw aan het hart. “Er wordt al veel te weinig bewogen. Ik stel dus alles in het werk om in ieder geval het beweegmoment op school door te laten gaan met goed onderwijs. Tijd is sowieso een lastige factor op school, in de gymzaal of op het plein. Ik wil niet dat te weinig personeel ook een probleem vormt.” Remco legt uit dat veel groepsleerkrachten niet bevoegd zijn om gymles te geven. Degenen die dat wel zijn kunnen vaak niet bijspringen, omdat ze hun eigen klas les moeten geven. Bij uitval schakelt Remco daarom snel zijn netwerk in om een geschikte gymdocent te vinden, waarbij NBSS inmiddels op de sneltoets is beland. “Het gaat er mij om dat die gymlessen zo snel mogelijk worden hervat, op welke manier dan ook”, besluit hij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *