Juist nu is gym onmisbaar

Juist nu is gym onmisbaar

De allereerste schooldag. Met kriebels in de buik stappen dertig kinderen achter het been van hun papa of mama vandaan. Ondanks dat ze wellicht al een, twee of vier jaar naar school gaan, blijft zo’n eerste dag spannend. Een nieuwe klas. Een nieuwe juf of meester.

Nadat de bel geklonken heeft, verdwijnt de spanning snel. De nieuwe juf of meester bedenkt allerlei actieve spellen waardoor de klas elkaar rap leert kennen. Er wordt gelachen en met de minuut voelen de kinderen zich meer op hun gemak.

Gezonde samenleving
Spel, sport en energieke activiteiten maken kinderen los. Niet voor niets dat juffen of meesters, zoals hierboven beschreven, op de eerste schooldag vaneen nieuw jaar leuke activiteiten organiseert. Het haalt de scherpe randjes eraf. Wie denkt dat dit alleen geldt voor kinderen, komt bedrogen uit. Hoe leren collega’s elkaar het beste kennen? Door samen iets te ondernemen waarbij je jezelf wel móét openstellen. Het maakt niets uit of dit een potje voetbal is of doorzakken op een festival. In het kader van en gezonde samenleving gaat mijn voorkeur overigens uit naar dat potje voetbal!

De afgelopen paar maanden hebben we als samenleving kinderen zoveel mogelijk uit de wind proberen te houden. Thuis naar school en spelen met vriendjes was toegestaan. Toch is het onvermijdelijk dat de coronacrisis op veel kinderen een grote indruk maakt, zelfs als ze dit niet laten merken. Dat kinderen binnenkort weer naar school mogen, is dus niet alleen voor veel ouders geruststellend, maar ook voor al die kinderen.

Het belang van gymles
Desondanks wil ik ervoor waken dat we ervan uitgaan dat alles koek en ei is voor de kinderen als ze weer de klas in mogen. De gymles vormt de komende tijd een essentieel onderdeel van de schoolstructuur, omdat het de aandacht van kinderen voor even kan verleggen én kan bijdragen aan een solide opstart van het basisonderwijs. Samen spelen en sporten met de groep bevordert het groepsvormende proces – nu voornamelijk belangrijk in groep vijf tot en met acht – en helpt met het verwerken van ervaringen en terugvinden van structuur – belangrijk in groep één tot en met vier.

Er heerste dan ook wat verbazing toen in het laatste maatregelenpakket van het kabinet met geen woord werd gerept over de gymles. Scholen mochten er zelf invulling aan geven. Gelukkig beseffen veel scholen – evenals de overkoepelende PO-Raad – wat het belang is van gymles en leuke activiteiten in deze tijd. Dit alles heeft ertoe geleid dat buiten gymmen de norm wordt vanaf 11 mei. Als dit niet mogelijk is, kan in beperkte vorm naar binnen verhuisd worden. Ik wil alle scholen oproepen hier ruimdenkend in te zijn en de gymles niet puur te zien als uitlaatklep. Juist nu is gym onmisbaar.

Geef een antwoord