Kennisevent Gemeentes

Als gevolg van de coronacrisis leven veel sportverenigingen een onzeker bestaan. Toch is dat niet iets van de laatste zeven maanden, want een overgroot deel van de sportverenigingen in Nederland hobbelt al jaren van uitdaging naar uitdaging. Kinderen die na het verlaten van de basisschool stoppen met sporten. Het nijpende tekort aan vrijwilligers. Of de teruglopende betrokkenheid van leden om daadwerkelijk te ‘verenigen’. Deze uitdagingen komen voort uit de opkomst van consumentisme, iets waar sportverenigingen ook dagelijks mee te maken hebben.

Op 3 november a.s. organiseert Nationaal Bureau Sport Stimulering een kennisevent voor klanten, welke u kosteloos kunt bijwonen. Tijdens dit kennisevent staat consumentisme centraal, het verschijnsel waarbij een individu lid is van een sportvereniging en ervan uitgaat dat de balans tussen kosten (contributie) en opbrengsten (gebruikmaken van faciliteiten) in zijn of haar voordeel uitslaat. Consumentisme speelt een belangrijke rol in de problemen waar veel sportverenigingen tegenaanlopen, zoals kinderen die na de basisschool stoppen met sporten, het nijpende vrijwilligerstekort en de teruglopende betrokkenheid van leden om daadwerkelijk te ‘verenigen’, ondanks een overvloed aan verenigingsactiviteiten en -feesten.

Tijdens dit kennisevent gaan we met behulp van Dr. Jan-Willem van der Roest – hij is gepromoveerd op consumentisme in de sportwereld – dieper in op consumentisme, de problemen waar veel sportverenigingen tegenaanlopen en welke oplossingen binnen handbereik liggen.

Het kennisevent vindt digitaal plaats en gaat sowieso door. Dit vinden wij gezien de coronarichtlijnen en landelijke, dan wel regionale veiligheidsvoorschriften de meest logische vorm. De digitale uitnodiging ontvangt u voor aanvang van het kennisevent.

Algemene gegevens

Datum: dinsdag 3 november 2020
Tijd: 15:00 tot 17:30
Locatie: Kantoor Nationaal Bureau Sport Stimulering, Zuidereind 5 te Baarn
Deelname aan dit kennisevent is volledig kosteloos.

Dit kennisevent zit vol. Een volgend kennisevent wordt nog gepland.

Geef een antwoord