Nieuwe subsidieregeling opstellen en uitvoeren gemeentelijk sportbeleid

Nederland is een vooruitstrevend land. Dit is het altijd geweest en zal het altijd blijven. Zo ook op het gebied van sport. Gemeenten proberen al jaren om iedere inwoner te voorzien van voldoende en divers sportaanbod. Tussen gemeenten onderling kunnen de verschillen hierin echter groot zijn. In de zomer van 2018 heeft sportminister Bruno Bruins daarom een Nationaal Sportakkoord gesloten, bestaande uit zes ambities ten aanzien van de Nederlandse sportdeelname. Dit sportakkoord heeft vergaande gevolgen en biedt zodoende een heleboel sportieve kansen.

Om het Nationaal Sportakkoord lokaal te realiseren, is er € 15.000,- per gemeente beschikbaar gesteld. Dit kan worden besteed aan een sportformateur: iemand die per gemeente of regio bekijkt hoe er invulling gegeven kan worden aan het Nationaal Sportakkoord. Wanneer een gemeente vervolgens een eigen sportakkoord heeft gesloten, wordt er geld beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering. Hoeveel budget een gemeente hiervoor heeft, hangt stapsgewijs af van het aantal inwoners van de gemeente. De uitvoering is waar Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) van waarde kan zijn.

Sinds een aantal jaar is NBSS verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente Bunschoten. Hier hebben we allerlei projecten opgezet om sport te stimuleren en professionaliseren. Sportivun en Sportdocent, twee initiatieven van NBSS, bieden ons de mogelijkheid om dit sportbeleid naar een hoger niveau te tillen. Zo organiseert Sportivun sportkampen en -clinics voor kinderen en jongeren en heeft Sportdocent een gymdocenten invalpoule, waardoor een vakdocent beweegonderwijs voor iedere basisschool binnen handbereik is. De komst van het Nationaal Sportakkoord en nieuwe subsidies voor de sportformateur en de uitvoering van het lokale sportakkoord bieden NBSS de mogelijkheid om volgens een vast stramien, maar met sterke, lokale accenten, voor meer gemeenten van waarde te zijn.

Bent u benieuwd naar NBSS en de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan gerust contact op via de mail of bel met 035 30 30 030. Lees het artikel over de subsidieregelingen t.a.v. het Nationaal Sportakkoord hier.

Geef een antwoord