Ouders voor de klas: goede zaak of wegkijkgedrag?

Basisscholen mogen de wet overtreden bij een acuut lerarentekort. Dat kopte het AD op 21 oktober jl. Als scholen kunnen aantonen dat er écht geen andere optie is, mogen ze van Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob online lessen verzorgen, meer vierdaagse weken hebben dan is toegestaan en onbevoegde ouders voor de klas zetten.

Noodoplossingen zijn nooit leuk of welkom en in dit geval geeft het aan hoe groot de problematiek is rondom het lerarentekort. In een brief stelden scholen dat het voor hen onmogelijk was om niet te verdrinken in het lerarentekort, zonder dat zij de wet zouden overtreden. Dat mag nu dus van minister Slob. Dan rijst de vraag waar de tekorten vandaan komen en hoe deze opgelost worden. Volgens een artikel op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ligt een deel van dat probleem bij verkeerd berekende prognoses.

Deeltijd

Veel leerkrachten, zeker in het basisonderwijs, werken op deeltijdbasis. Belangrijke prognoses over het lerarentekort gaan echter uit van voltijd leerkrachten, waardoor die rekensom een stuk positiever is dan de werkelijkheid. Wegens onvoldoende gegevens, zo wordt er in bovengenoemd artikel van de AOb gesteld, zit de behoefte aan vervangers ook niet in dergelijke prognoses. Nóg meer gaten die in de praktijk gevuld moeten worden, maar in de theorie nergens te bekennen zijn.

Op dit moment werken de plannen van de regering om het lerarentekort terug te dringen nauwelijks. Dweilen met de kraan open. Het AOb legt uit dat een lange termijn investeringsplan die kraan iets kan doen terugdraaien. En onderdeel van dat plan zou volgens hen moeten zijn dat een andere kraan, de geldkraan, flink wordt opengedraaid, onder meer om leerkrachten meer salaris te kunnen bieden.

Het besluit van minister Slob om wet overtredend gedrag van scholen te gedogen kun je zodoende op twee manieren beschouwen. De situatie is zó nijpend dat scholen de wet niet meer kunnen blijven volgen, zonder dat het te veel ten koste gaat van de kinderen. Aan de andere kant is het ridicuul dat het tot dit moment heeft moeten komen. Minister Slob heeft het niet toegestaan, maar er werd zelfs geopperd om kinderen in grote steden pas vanaf vijfjarige leeftijd naar de basisschool te laten gaan. Gekscherend gezegd duurt het nog even voordat de eenkindpolitiek wordt ingevoerd in Nederland om het lerarentekort op te lossen. Kinderen moeten nooit concessies hoeven te maken om fatsoenlijk onderwijs te volgen. De boodschap is duidelijk: er is nog veel, heel veel werk aan de winkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *