‘Sportiplein geeft de pauze in het basisonderwijs een nieuwe dimensie’

‘Sportiplein geeft de pauze in het basisonderwijs een nieuwe dimensie’

Al decennialang staat de schoolpauze van basisschoolkinderen in het teken van rennen, springen, vliegen en spelen. Ondanks de komst van spelmateriaal en speeltoestellen op schoolpleinen is dit principe door de jaren heen weinig veranderd. Zonde, wat Sportdocent betreft, want er valt zoveel meer te halen uit deze pauzemomenten! We hebben daarom Sportiplein ontwikkeld: pleinspelen voor én door leerlingen. Valentijn Donk, buurtsportcoach en sportbegeleider, is vanuit Sportdocent de karttrekker van het project. Hij licht toe wat Sportiplein is en welke de meerwaarde het heeft voor kinderen, leerkrachten en scholen.

“We bieden al een aantal jaar pauzeactiviteiten aan op verschillende scholen. Dit vinden scholen fijn, omdat ze zo hun leerkrachten ontlasten”, begint Valentijn. Hij legt uit dat actieve pauzes er ook aan bijdragen dat leerlingen hun energie kwijtraken en geconcentreerder in de klas verschijnen. Tijdens de pauzeactiviteiten verzorgen sportbegeleiders – zogeheten pleincoaches – allerlei sportieve activiteiten, van een potje voetbal tot een spannend tikspel. Energieke momenten voor leerlingen en tegelijkertijd een moment van rust voor groepsleerkrachten. “Vanaf september 2020 zijn we gaan nadenken hoe we nóg meer uit deze pauzeactiviteiten kunnen halen. Daar is Sportiplein uitgerold.”

Kleurenmethode & verschillende fases

Een belangrijk onderdeel van Sportiplein is de kwaliteit van activiteiten. Valentijn: “We maken de vertaalslag van de leerlijnen tijdens de gymles naar het schoolplein. Kinderen doen allerlei leuke activiteiten tijdens de gymles en deze laten we in een vergelijkbare vorm terugkomen tijdens pauzes.” Vier kernpunten van de welbekende kleurenmethode, ontwikkeld door gedragsdeskundige Erik Boot, liggen onder Sportiplein:

  • Naast elkaar;
  • Tegen elkaar;
  • Na elkaar;
  • Samen met elkaar.

De methode onder Sportplein is het begin. In een driejarig traject worden leerlingen uit groep 7 opgeleid om zelf de pauzeactiviteiten te verzorgen. Valentijn legt per fase uit hoe Sportiplein werkt:

Fase 1

“In de eerste fase verzorgen wij de activiteiten op het schoolplein. We werken met leskaarten, nemen zelf de benodigde materialen mee en laten alle leerlingen kennismaken met de leuke activiteiten van Sportiplein.”

Fase 2

“Na één jaar beogen we de tweede fase in te gaan met een school. Dan staan we samen met de groepen 7 op het plein om activiteiten aan te bieden. De reden dat we juist dit leerjaar kiezen – en bijvoorbeeld niet groep 8 – is dat groep 7 in de regel heel leergierig is, verantwoordelijkheid aankan en een iets vrijer rooster heeft ten opzichte van groep 8. Bovendien stromen de groep 7-leerlingen natuurlijk door naar groep 8, waardoor we na de opstartjaren standaard twee lichtingen (groep 7 & 8) hebben om ons te vergezellen op het plein.

In Fase 2 leiden we de leerlingen uit groep 7 op tot Sporticoaches. Alle groep 7-leerlingen doen hieraan mee. In vier sessies van twee uur – dit vindt aan het begin van het schooljaar plaats – leren we de kinderen hoe ze leuk en veilig activiteiten kunnen organiseren. Hoe bied je een activiteit aan? Hoe presenteer je jezelf? En wat doe je bij valpartijen of pesterijen? Na de herfstvakantie ontvangen de Sporticoaches hun certificaat, begeleid door een officieel mediamoment. Als duo verzorgen de Sporticoaches vervolgens samen met de pleincoaches de activiteiten van Sportiplein.”

Fase 3

“In het derde jaar van de samenwerking bekijken we per school of de stap naar Fase 3 wordt gezet of dat we in Fase 2 blijven. In deze laatste fase staan wij als professional niet meer op het plein. Sportiplein wordt volledig verzorgd door de Sporticoaches, waarbij een pleinwacht (vaak een ouder van een leerling) toezicht houdt. Onze taak is dan uitsluitend nog het opleiden van de nieuwe groepen 7 tot Sporticoach.”

Waarom Sportiplein?

“Sportiplein geeft de pauze in het basisonderwijs een nieuwe dimensie”, aldus Valentijn. Hij doelt op het gegeven dat veel scholen graag extra én betere sport- en beweegmomenten creëren voor kinderen. Extra gymles. Een vakleerkracht. Bewegend leren. Naschoolse activiteiten. Met Sportiplein wordt nu ook de pauze optimaal benut. Het maakt de leerlingen uit hogere leerjaren verantwoordelijker en meer betrokken bij bewegingsonderwijs. De jongere leerlingen krijgen sport- en beweegactiviteiten op een hoger niveau aangeboden, zodat ze sneller geneigd zijn te bewegen tijdens de pauze én zodat ze op die momenten beter bewegen. En in het Sportiplein-verhaal is geen rol weggelegd voor groepsleerkrachten, wat in dit geval absoluut een positief punt is. Zij dragen geen enkele zorg in het organiseren van activiteiten of begeleiden van kinderen, en kunnen dus genieten van een welverdiend pauzemoment.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Sportiplein voor uw school? Neem dan vooral contact met ons op!