Werkdrukbudget basisscholen komend schooljaar al omhoog

Werkdrukbudget basisscholen komend schooljaar al omhoog

Vanaf aankomend schooljaar komt er meer geld beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om de werkdruk te verlagen. Dat was de positieve boodschap van de Rijksoverheid, begin maart. “Als een school bijvoorbeeld een gymdocent aanstelt, krijgt een groepsleerkracht 2,5 uur in de week extra tijd erbij”, stelde minister Slob destijds. Met het vervroegd beschikbaar stellen van dit geld komt de overheid tegemoet aan de wens van veel scholen. Sportdocent staat deze scholen graag bij om het beschikbare geld daadwerkelijk om te zetten in werkdrukverlaging.

In plaats van een verhoging van 237 miljoen euro nu naar 430 miljoen euro in 2021-2022, zal er vanaf aankomend schooljaar structureel 333 miljoen euro beschikbaar zijn om de werkdruk te verlagen. Er heerst echter nog wat onduidelijkheid, omdat het volledige bedrag van 430 miljoen euro op een bepaald moment wel beschikbaar zou moeten komen. Volgens de nieuwe afspraak zou dit in het schooljaar 2021-2022 gebeuren, maar in een op internet circulerend overzicht lijkt dit pas 2023-2024 te worden. Dat betekent dat het niet om extra beschikbaar geld zou gaan, maar om simpelweg schuiven met de gelden. Hoe het precies in elkaar steekt, zal minister Slob later mogen uitleggen.

237 miljoen, 430 miljoen of 333 miljoen euro…waar wordt dit geld überhaupt aan besteed? Scholen hebben allerlei mogelijkheden. Zo kan er een vakdocent beweegonderwijs worden aangesteld, zodat groepsleerkrachten de gymles uit handen wordt genomen. Bijkomend voordeel is dat een vakdocent de leerlingen over het algemeen kan voorzien van kwalitatief hoogstaander beweegonderwijs dan een groepsleerkracht. Sportdocent maakt gebruik van een gymdocenten invalpoule, waardoor deze vakdocent voor iedere school binnen handbereik is. Daarnaast biedt Sportdocent scholen kant-en-klare gymlessen aan: de lesmethode. Deze gymlessen sluiten volledig aan bij de nieuwste gymlesmethoden en de beleving van kinderen. Bovendien kunnen de gymonderdelen ‘s ochtends worden opgebouwd en de hele dag blijven staan. Dit scheelt groepsleerkrachten enorm veel tijd in de opbouw en het organiseren van een gymles en zorgt er bovendien voor dat alle belangrijke beweegonderdelen aan bod komen.

Ook buiten de gymles kan Sportdocent van waarde zijn voor scholen. Bijvoorbeeld door het organiseren en/of begeleiden van evenementen. Sportdocent stelt dan een sportief programma op dat perfect past bij het evenement. Begeleiders van Sportdocent zorgen vervolgens dat het evenement in goede banen wordt geleid, zodat de groepsleerkrachten zich alleen nog druk hoeven te maken over het begeleiden van de leerlingen tussen de programmaonderdelen door. Een ideale manier om de tijd van voorbereiding en stress van begeleiding volledig weg te nemen bij groepsleerkrachten. Onze ervaring is dat de invalpoule, lesmethode en het organiseren en begeleiden van evenementen daadwerkelijk werkdruk verlagend voelt voor groepsleerkrachten. Dat de kwaliteit van het beweegonderwijs hiermee ook aanzienlijk verhoogd kan worden, is natuurlijk een win-winsituatie!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Sportdocent? Bezoek dan onze website. Heeft u interesse of vragen? Stuur dan vooral een mail of bel met 035 30 30 030.

Geef een antwoord