Over NBSS

Nationaal Bureau Sport Stimulering heeft een tweeledig doel: het stimuleren en professionaliseren van sport. Om dit te bereiken werken we met enthousiaste sportprofessionals (o.a. ALO, Sportkunde, CIOS en Sport & Bewegen) aan innoverende programma’s. De focus van onze expertise ligt op de ontwikkeling van kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Dit komt voort uit de gedachte dat een positieve sportervaring op jonge leeftijd de kans vergroot dat iemand op latere leeftijd blijft sporten en bewegen. Door kinderen enthousiast te maken voor sport creëren we zodoende een gezondere samenleving op de korte én lange termijn. Alles wat we ondernemen en organiseren vanuit Nationaal Bureau Sport Stimulering doen we via onze drie merken:

 

Sportdocent

Binnen Sportdocent ligt de focus op het aanbieden van kwalitatief hoogstaande sportactiviteiten binnen het onderwijs en in de kinderopvang. Dit doen we structureel, maar ook op invalbasis. Tevens ondersteunen we scholen en kinderopvangorganisaties tijdens evenementen en organiseren we o.a. Pietengym.

 

Sportivun

Plezier is volgens ons de sleutel tot het stimuleren van sport bij kinderen. Sportivun organiseert eigen evenementen, zoals sportkampen, sportieve kinderfeestjes en nog veel meer. Daarnaast zetten we onze expertise in om sportverenigingen nieuwe stappen te laten zetten in hun ontwikkeling. Plezier in sport zit in onze ogen in uitgedaagd worden op het juiste niveau.

 

NBSS

Met NBSS helpen we gemeenten bij het uitvoeren van het sport-, sociaal of maatschappelijk beleid. Dit houdt concreet in dat we sport niet alleen voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud stimuleren en professionaliseren, maar ook voor jongeren en ouderen. De doelgroep die we aanspreken met NBSS is daarmee breder dan met Sportdocent en Sportivun.